Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

§1 Dla Państwa wygody strona www.bramy-olsztyn.pl , używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

 

 

§2 Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grzegorz Kozak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Brzask Grzegorz Kozak z siedzibą w Dobrym Mieście (11-040), ul. Fabryczna 15H, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 739-231-02-70, REGON: 519654441, zwany dalej Brzask.

§3 Jak zbieramy dane osobowe?

 • Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
  2. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 • Gromadzimy Twoje dane osobowe takie jak:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania: (kod pocztowy, miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania, województwo);
  3. adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  4. adres e-mail;
  5. numer telefonu;
  6. adres IP.
 • W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.

§4 W jakim celu przetwarzamy zebrane dane osobowe?

 • Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym www.hormann-olsztyn.pl przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym;
  3. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego i w zakresie ich doręczenia;
  4. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  5. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować
 • Dane jakie zbieramy za pomocą formularzy na stronie www.hormann-olsztyn.pl przetwarzane są w celu:
  1. przedstawienia Tobie oferty handlowej drogą elektroniczną.
 • Dokonując subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) powierzasz nam swoje dane osobowe które przetwarzane są w celu dostarczenie Ci drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 • W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa jak przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym.
 • Będziemy także przetwarzać Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Brzask)

§5 Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 • Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom działającym wyłącznie na nasze zlecenie takim jak: kurierzy, dostawcy usług informatycznych, podmioty badające satysfakcję klienta. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane organom ścigania, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.
 • Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

§6 Przez jaki okres czasu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • W przypadku realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika w tym do momentu Twojej rezygnacji z tej usługi.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Ci Newslettera do czasu Twojej rezygnacji z jego otrzymywania bądź do czasu zakończenia jego świadczenia.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług i roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi, czy też innych rozliczeń podatkowych które będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

§7Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Brzask Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych.
 • Prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane. Brzask może odmówić usunięcia Twoich danych, jeśli naruszyłeś obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie Twoich danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez nas roszczeń od Ciebie).
 • Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).
 • Cofnięcie zgody na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną - w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera wystarczy że wyślesz swoją prośbę z adresu e-mail z którego otrzymujesz Newsletter.
 • Cofnięcie jakiejkolwiek zgody udzielonej nam wcześniej w procesie rejestracji konta, bądź innej usługi możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną wysyłając swoją prośbę na podany adres e-mail: biuro@brzask.com.pl telefonicznie na numer: (89) 5222 111, bądź listownie na adres: ul. Fabryczna 15H, 11-040 Dobre Miasto
 • Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

§8 Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych adresowych może uniemożliwić np. realizację przesyłki, a co za tym idzie może uniemożliwić dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym, a także świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną. Z tego powodu podanie podstawowych danych osobowych jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.
 • Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera.
 • Niepodanie danych wymaganych w procesie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego www.hormann-olsztyn.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

§9 Mechanizm cookies

 • Używamy niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Brzask na Twoim komputerze kiedy odwiedzasz nasz Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa z której korzystasz na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 • Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
 • Wykorzystujemy Cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Ciebie w Sklepie i zapewnienia ciągłości Twojej sesji w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki temu nie musisz na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu:
  1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google AdWords, doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  3. zbierania opinii które są publikowane w zewnętrznym serwisie internetowym: opineo.pl (administrator cookies: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu)
 • Ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić samodzielnie i w każdym czasie w przeglądarce z której korzystasz w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies możesz znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzystasz.

§10 Zasady bezpieczeństwa

 • Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
 • Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
 • Dla Twojego bezpieczeństwa powinieneś pamiętać o stosowaniu haseł uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle Twojego konta Klienta ciągu znaków składających się ze minimum 8 znaków: cyfr i dużych liter.
 • W przypadku, jeśli utracisz w jakikolwiek sposób hasło dostępu do Twojego konta Klienta Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła powinieneś podać Login w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnienie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzymasz wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie będziesz miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 • Informujemy również iż, nigdy nie wysyłamy do Ciebie żadnej korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Twojego konta Klienta.
 • Pamiętaj o tym aby po zakończonej sesji (zakończonych zakupach) „wylogować się” z Twojego konta Klienta. Samo zamknięcie przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.hormann-olsztyn.pl
 • Nie przekazuj swojego hasła i innych danych dostępowych do strony jakimkolwiek osobom trzecim.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl